El dia 17 d’Octubre celebrarem l’assemblea general. Farem el tancament de les comptes del exercici anterior, repassarem les activitats, tindrem l’oportunitat de conèixer les noves famílies que comencen al nostre centre i posar en comú els punts que vulgueu comentar.  Agrairem la vostra assistència ja que l’AMPA som tots.